Skuteczne uzdrawianie widok z Zatoki Żółwi - Hawaje

Czym jest Metoda Domančicia?

                             Leczenie bioenergią według metody Zdenka Domančicia jest terapią polegającą na wykorzystaniu oddziaływania bioenergii na człowieka, mającej korzystny wpływ na jego zdrowie oraz biopole. Metoda ta, jak wszystkie metody z zakresu medycyny energetycznej, oparta jest na liczących kilka tysięcy lat doświadczeniach tradycyjnej medycyny chińskiej i indyjskiej oraz na działaniu życiowej energii chi i prana.

                              Oryginalność metody Domančicia jest związana ze sposobem pobierania i przenoszenia bioenergii oraz jej rozmieszczania w aurze, w ciałach subtelnych lub ciele fizycznym osoby, na której wykonywana jest terapia. Twórca metody wykorzystał tradycyjną wiedzę, dostosowując ją jednocześnie do leczenia w warunkach cywilizacji zachodniej, jej sposobu myślenia, stylu życia, kultury. Wymagało to solidnej i wszechstronnej wiedzy na temat podstaw oraz funkcjonowania systemu filozofii i kultury duchowej Dalekiego Wschodu, jak również w większości materialistycznego systemu zachodniego.

                               Metoda leczenia bioenergią według Zdenka Domančicia zalicza się do kręgu medycyny naturalnej, gdzie terapeuta działa w oparciu o prawa natury, pobierając energię z otoczenia, z kosmosu, którego jest częścią, a następnie przekazując ją pacjentowi. Podstawą terapii jest przenoszenie energii na chorego, ponieważ, zgodnie z założeniem tej metody, choroba jest głównie skutkiem braku równowagi bioenergetycznej. Bioterapeuta, należycie przygotowany, posiada zdolność łączenia się nie tylko z powszechnym polem bioenergetycznym, ale także z polem pacjenta, dzięki czemu ma zdolność odczuwania nadmiaru i niedoboru bioenergii, blokady jej przepływu, a także zna sposób na polepszenie stanu i uzupełnienie braków bioenergii w aurze, wiedząc jak, ile i skąd bioenergii pobrać. Ponadto, po reakcjach i odczuciach w swoich dłoniach, jest on w stanie ocenić czy faktycznie energia przepływa od niego do pacjenta.

Zdaniem twórcy tej metody, Zdenko Domančicia, zasadniczą rolę w uzdrowieniu odgrywają: bioenergia oraz system immunologiczny pacjenta. Kiedy nasz system odpornościowy funkcjonuje prawidłowo, jesteśmy zdrowi, a w stanie zdrowia, nasze ciało jest doskonałą apteką, która potrafi wytworzyć każdą możliwą substancję, która jest w danym momencie potrzebna. Jednakże, kiedy organizm jest w dysfunkcji w jakiejś swojej części, bądź na konkretnym organie, wtedy jesteśmy chorzy. (Zdaniem Domančicia, to co potocznie uważamy za lekarstwa i szczepionki nie jest lekiem samym w sobie. Te środki tylko prowokują system odpornościowy, wywołując symptomy danej choroby.)

Bioener­gia posiada zdolności uniwersalnego lekarza, który wzmacnia system immunologiczny. Po dotarciu za pośrednictwem terapeuty do organizmu chorego, jest w nim rozprowadzana istniejącymi tam kanałami. Wówczas następuje proces samoleczenia. Z zewnątrz bioenergia wpływa na polepszenie pola bioenergetycznego (aury), a wewnątrz działa energetycznie i inteligentnie.

Bioenergia jest inteligentna, dlatego ?wie? gdzie powinna oddziaływać, ponieważ ta informacja jest zawarta we wszystkich jej cząstkach, zgodnie z zasadą holograficznej budowy wszechświata. Mogłoby się wydawać z pozoru, że ta ?wiedza? to jakieś przejęzyczenie, czy pomyłka. Otóż nie. Dzięki zaangażowaniu Zdenko Domančicia, przeprowadzono eksperymenty mające na celu zbadanie, po pierwsze tego, czy energia ta działa, a po drugie, czy jej działanie jest przypadkowe. W ich wyniku uzyskano zaskakujące rezultaty. Okazało się bowiem, że energia ta nie tylko działa, powodując widoczne zmiany w organizmie pacjenta, ale również, że mając do wyboru dwie drogi działania, zawsze wybiera tą korzystną dla pacjenta.

Prawidłowo wykonywana terapia tą metodą nie może w żaden sposób zaszkodzić pacjentowi. Ponieważ korzysta z bioenergii, która jest w otoczeniu, jej działanie skierowane jest na struktury energetyczne i leczenie nią nie powoduje efektów ubocznych.

Metoda Domančicia jest niezwykle prosta. Chodzi przede wszystkim o sposób przenoszenia bioenergii: wystarczy jedynie odpowiednio przygotowany terapeuta. Do przeprowadzania terapii nie są wymagane jakieś szczególne wyposażenia, sprzęty, czy urządzenia. Jedynym narzędziem bioterapeuty są ręce, poprzez które kosmiczna energia przenoszona jest na ciało chorego. W pewnych przypadkach tym narzędziem może być wzrok, myśl, intencja.

Leczenie energetyczną metodą Zdenka Domančicia odbywa się według dokładnie określonych zasad, przy wykorzystaniu siedmiu technik, które stosuje się zależnie od stanu, czy też rodzaju choroby danej osoby, a które Zdenko Domančic opracował tworząc swoją oryginalną metodę. Oprócz siedmiu technik stosuje się także kilka innych, ściśle określonych czynności. Na poszczególne choroby są opracowane konkretne protokoły, według których wykonuje się terapię.

Chociaż w tekście użyłem słów: ?leczenie,? ? uzdrawianie?, ?chory?, ?pacjent? to nie ma to nic wspólnego z postępowaniem medycznym, a użycie tych słów jedynie upraszcza wywód.

Terapia metodą Domančicia nie zastępuje i nie narusza leczenia medycznego, jest bowiem działaniem w obszarze pola energetycznego. Terapia energetyczna metodą Domančicia wspomaga leczenie medyczne.